Maximum-aantal verzekerden per arts

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:2066