Leeftijdsopbouw en covid-19-letaliteit

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4636

artikel

Nieuws in beeld
 
Nieuws in beeld |  

De verwachte letaliteit door covid-19 in 6 landen (Y-as), berekend op basis van de leeftijdsopbouw van de bevolking (X-as), aan de hand van gegevens tot 19 april 2020.

Het percentage patiënten met covid-19 dat hieraan overlijdt, ofwel de letaliteit ('case fatality ratio'), loopt erg uiteen tussen de verschillende landen. Dit heeft geleid tot veel verwarring over hoe dodelijk het virus werkelijk is. Dat de letaliteit toeneemt met de leeftijd is wel een consistent gegeven over de hele wereld, wat betekent dat kleine verschillen in de leeftijdsverdeling van patiënten die op covid-19 getest zijn al een sterke invloed zouden kunnen hebben op de letaliteit van covid-19 in een bepaald land.

De onderzoekers berekenden voor deze vergelijking eerst de covid-19-letaliteit die verwacht werd op basis van de leeftijdsopbouw (blauw). Hierbij corrigeerden ze per land voor de disbalans in het aantal uitgevoerde tests per leeftijdscategorie, waardoor de letaliteit beter vergelijkbaar zouden moeten zijn tussen de verschillende landen. Vervolgens berekenden ze de letaliteit per land opnieuw aan de hand van de leeftijdsopbouw van de andere landen.

De verwachte covid-19-letaliteit op basis van leeftijdsopbouw in China is relatief laag (1,4%). Dit percentage zou bijvoorbeeld stijgen als het land de leeftijdsopbouw van Spanje had gehad (2,4%). De hoge voor leeftijd gecorrigeerde letaliteit in Italië (4,6%) zou dalen bij de Nederlandse en de Chinese leeftijdsopbouw (respectievelijk 3,9 en 2,3%). De letaliteit van Nederland (2,6%) zou dalen als de leeftijdsopbouw gelijk was aan die van de Chinese of Amerikaanse bevolking, maar stijgen als deze was zoals de Italiaanse, Spaanse of Duitse (bron: Ann Intern Med. 2020; online 22 juli).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties