Langetermijneffecten van collaborative care

Opinie
Peter L.B.J. Lucassen
Evelyn M. van Weel-Baumgarten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6843

‘Collaborative care’ is de naam voor een model waarin hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken. In het programma voor collaborative care dat het Trimbos-instituut in Nederland geïntroduceerd heeft (www.trimbos.nl/projecten-en-onderzoek/collaborative-care), neemt een zorgmanager samen met de patiënt de behandeling ter hand, waar nodig ondersteund door de huisarts, de bedrijfsarts of de psychiater.

Het is bekend dat ‘collaborative care’ in de eerste lijn in bescheiden mate kan bijdragen aan het bestrijden van depressie en depressieve klachten.1 Hoewel het meeste onderzoek naar collaborative-care-programma’s in de Verenigde Staten gedaan is, lijkt dit soort programma’s ook in Nederland aan te slaan.2

Collaborative care heeft in ieder geval gunstige effecten bij patiënten die ouder zijn dan 60 jaar. Dat is van belang, omdat de prognose van depressie bij ouderen niet heel gunstig is: slechts ongeveer een derde van de patiënten is na 1 jaar genezen, de gemiddelde tijd tot herstel is 1,5 jaar…

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. P.L.B.J. Lucassen en dr. E.M. van Weel-Baumgarten, huisartsen.

Contact dr. P.L.B.J. Lucassen (p.lucassen@elg.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Peter L.B.J. Lucassen ICMJE-formulier
Evelyn M. van Weel-Baumgarten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties