Laag risico op bacteriëmie bij covid-19

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4816

artikel

Artsen zijn terecht terughoudend met het gebruik van antibiotica bij patiënten met covid-19. Een retrospectieve studie onder patiënten met covid-19 in 2 Brabantse ziekenhuizen laat zien dat er zelden een klinisch relevante bacterie groeit in bloedkweken van patiënten met covid-19 (BMC Infect Dis. 2021;21:199).

Julinha Thelen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en collega’s keken retrospectief naar de uitslagen van bloedkweken bij patiënten die met een bewezen virale infectie het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch of Ziekenhuis Bernhoven in Uden binnenkwamen. Ze vergeleken patiënten met influenza A uit de griepseizoenen 2015-’16 en 2016-’17 (n = 325), patiënten met influenza B uit het griepseizoen 2017-’18 (n = 328) en patiënten met covid-19 in de periode 28 februari-2 juni 2020 (n = 678). Het ging om zieke patiënten bij wie een klinische reden was om een bloedkweek af te nemen.

Van deze bloedkweken was 9,9% positief. Dit was meestal te wijten aan contaminatie met bijvoorbeeld huidbacteriën. In slechts 2,3% van de bloedkweken groeide een klinisch relevante bacterie: minder vaak bij covid-19 (1,0%) dan bij influenza A (4,0%) en influenza B (3,0%). Er was geen verschil in gekweekte micro-organismen tussen de groepen.

Een positieve bloedkweek met relevante bacteriën hing samen met een verhoogde mortaliteit in alle groepen: respectievelijk 31% (influenza A), 10% (influenza B) en 43% (covid-19) overleed binnen 30 dagen na de positieve bloedkweek. Hierbij moet worden opgemerkt dat het om kleine aantallen ging (respectievelijk 4, 1 en 3 overleden patiënten) en dat deze niet zijn vergeleken met patiënten zonder positieve bloedkweek.

Dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat er bij covid-19 relatief weinig ernstige bacteriële co-infecties bestaan en dat het niet zinvol is om antibiotica te geven ter bestrijding van een eventuele co-infectie als daar geen duidelijke klinische aanwijzingen voor zijn. Of dit ook geldt voor co-infecties die niet tot bacteriëmie leiden, blijft onbekend.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties