Koolhydraat-ontledende enzymen in de huid

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1133