Klinisch genootschap

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:272-3