Intraoculair retinoblastoom: nieuwe behandelingsmogelijkheden

Klinische praktijk
S.M. Imhof
A.C. Moll
A.Y.N. Schouten-van Meeteren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2165-70
Abstract

Samenvatting

- Retinoblastoom is de meest voorkomende primaire intraoculaire maligne tumor bij kinderen (12-15 nieuwe patiënten per jaar in Nederland). Retinoblastoom kan in één of beide ogen voorkomen. Bilateraal retinoblastoom, dat in 40 van de gevallen voorkomt, is altijd erfelijk; unilateraal retinoblastoom, dat bij 60 van de patiënten wordt gevonden, is in 10 van de gevallen erfelijk.

- Symptomen zijn: een witte, verkleurde pupil, strabismus of een rood, pijnlijk oog. Vroege herkenning is belangrijk voor de overleving van de patiënt en voor het behoud van de visus en van het oog.

- De keuze voor behandeling wordt gebaseerd op het risico op metastasen, de grootte en de locatie van de tumoren, de leeftijd van de patiënt, de erfelijkheid en de prognose voor de visus. De behandeling bestaat vaker dan voorheen uit een combinatie van technieken.

- Enucleatie wordt verricht als de oogbol voor meer dan de helft is gevuld met tumor; dit is in veel gevallen de enige behandelingsmogelijkheid.

- Kleinere tumoren (diameter en dikte < 2 mm) in het centrale tot midperifere deel van de retina kunnen behandeld worden met lasertherapie en die in het uiterste perifere deel van de retina met cryotherapie.

- Kleine tot middelgrote tumoren (diameter < 8 mm) kunnen worden behandeld met thermochemotherapie: systemische chemotherapie en laserhyperthermie, zo nodig aangevuld met extra lasertherapie of brachytherapie.

- Middelgrote tumoren (dikte < 8 mm) kunnen worden behandeld met brachytherapie, soms voorafgegaan door chemoreductie.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Oogheelkunde: mw.dr.S.M.Imhof en mw.dr.A.C.Moll, oogartsen.

Afd. Pediatrische Hemato-Onco-Immunologie: mw.A.Y.N.Schouten-van Meeteren, kinderoncoloog.

Contact mw.dr.S.M.Imhof (s.imhof@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties