Internationale verschillen in covid-19-gerelateerde oversterfte in 2020

Onderzoek
Marcel Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6221

artikel

Waarom dit onderzoek?

Er waren in 2020 grote verschillen tussen rijke landen in sterfte door de covid-19-pandemie.

Onderzoeksvraag

Hoe groot zijn de verschillen tussen rijke landen in de oversterfte door covid-19 over het jaar 2020, gespecificeerd naar geslacht en leeftijd?

Hoe werd dit onderzocht?

De 29 landen die lid zijn van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) en die de nationale sterftecijfers naar geslacht en leeftijd compleet hadden, werden geselecteerd. De mortaliteitscijfers van de jaren 2016-2019 werden geharmoniseerd en gespecificeerd naar leeftijd en geslacht. De uitkomstmaten waren de wekelijkse oversterftecijfers in 2020, dat wil zeggen: de geobserveerde sterfte minus de modelmatig voorspelde sterfte, in totaal en per geslacht en leeftijdsgroep (0-14, 15-64, 65-74, 75-84, en ≥ 85 jaar). Deze oversterfte werd vergeleken met het specifiek per land gemelde aantal personen dat aan covid-19 was overleden.

Belangrijkste resultaten

De totale oversterfte in alle landen samen betrof ongeveer 979.000 personen (95%-BI: 954.000-1.001.000). Alle landen kenden oversterfte, behalve Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Denemarken. In Nieuw-Zeeland stierven zelfs minder mensen dan verwacht (-2500; 95%-BI: -2900 - -2100). De 5 landen met de hoogste oversterfte waren de VS (458.000; 95%-BI: 454.000-461.000), Italië (89.100; 95%-BI: 87.500-90.700), Engeland en Wales (85.400; 95%-BI: 83.900-86.800), Spanje (84.100; 95%-BI: 82.800-85.300) en Polen (60.100; 95%-BI: 58.800-61.300). In veel landen was de berekende oversterfte aanzienlijk groter dan het aantal specifiek aan covid-19 toegeschreven overlijdens. In alle landen was onder mannen de voor leeftijd gecorrigeerde oversterfte hoger dan onder vrouwen, behalve in Nieuw-Zeeland, Denemarken, Zuid-Korea, Griekenland, Noorwegen, Finland, Estland, Noord-Ierland en Letland. Er waren nergens duidelijke aanwijzingen voor compensatoire ondersterfte na een periode van oversterfte.

Literatuur
  1. Islam N, et al. Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries. BMJ. 2021;373:n1137. doi:10.1136/bmj.n1137Medline

Auteursinformatie

Contact M. Olde Rikkert (m.olderikkert@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel Olde Rikkert ICMJE-formulier
Welk land deed het beter?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19

Ook interessant

Reacties