International dictionary of medicine and biology.

Media
S.I. Landau
J. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1534

International dictionary of medicine and biology. Vol. I, II en III. Onder redactie van S.I.Landau. 3200 bl. John Wiley & Sons, Chicester 1986. Prijs: geb. £ 285,-.

Het opstellen van dit verklarende woordenboek heeft tien jaren geduurd. De tandheelkunde is erin niet vergeten, evenmin als de basisvakken, laboratoriumwetenschappen en fysische…

Ook interessant

Reacties