Influenzavaccinatie en de Postbus 51-campagne
Open

Richtlijnen
06-10-1992
M.J.W. Sprenger en N. Masurel

Eind 1989, begin 1990 was er in Nederland een griepepidemie van enige omvang.1 Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is berekend dat tijdens deze epidemie circa 4000 personen zijn overleden in verband met influenza. Gemiddeld sterven per jaar circa 2000 ouderen aan of in verband met influenza. Hierbij is rekening gehouden met seizoensinvloeden. Voor een groot deel vielen deze slachtoffers onder hart- en longpati√ęnten, maar zij kunnen worden beschouwd als gecamoufleerde influenzasterfgevallen.23 Het zal duidelijk zijn dat influenza een infectieziekte is die de moeite waard is te voorkomen.

ONDERVACCINATIE

In Nederland is 6,2 van de totale populatie gevaccineerd, hetgeen vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk (12,7) bijzonder weinig is.4 Daar wordt al sinds 1979 elk najaar een voorlichtingscampagne gevoerd, die de vaccinatiegraad beduidend heeft doen stijgen. Een bijkomende, maar belangrijke reden is overigens dat de voor ...