Infectie met humaan T-lymfotroop virus bij Nederlandse bloeddonoren, 1993-1996

Onderzoek
H.L. Zaaijer
P.N. Lelie
C.L. van der Poel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1571-2
Abstract

Samenvatting

Infectie met humaan T-lymfotroop virus (HTLV) type 1 leidt bij enkele procenten van de geinfecteerden tot een neurologisch ziektebeeld of tot leukemie. Sinds januari 1993 onderzoeken de Nederlandse bloedbanken elke donatie op infectie met HTLV-1. Inmiddels zijn ongeveer 4.000.000 donaties van ruim 700.000 donoren getest. Het aantal donoren bij wie HTLV-1-infectie bevestigd werd, is als volgt: 1993: 15; 1994: 6; 1995: 8; en 1996: 3. In 1995 werd tevens 1 infectie met HTLV type 2 gevonden. Bij 2632 (81) van de HTLV-1-positieve donoren was de donor of diens partner afkomstig uit een HTLV-1-endemisch gebied. De invoering van HTLV-screening voorkomt stille verspreiding van HTLV via bloedtransfusies.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, afd. Virusdiagnostiek, Amsterdam.

Dr.P.N.Lelie, bioloog.

College voor de Bloedtransfusie van het Nederlandse Rode Kruis, Amsterdam.

Dr.C.L.van der Poel, arts (tevens: Rode Kruis Bloedbank, Utrecht).

Contact Dr.H.L.Zaaijer, arts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties