Hyperemesis gravidarum

Stand van zaken
14-05-2019
Marjette H. Koot, Iris J. Grooten, Norah E. Gauw, Tessa J. Roseboom en Rebecca C. Painter

Samenvatting

  • Hyperemesis gravidarum (HG) is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.
  • Internationaal is er geen overeenstemming over de diagnostische criteria voor HG.
  • De diagnose ‘HG’ wordt per exclusionem gesteld op basis van het klinisch beeld.
  • HG heeft een grote impact op de kwaliteit van leven en is gerelateerd aan negatieve geboorteuitkomsten.
  • De voornaamste elementen van de behandeling van HG zijn anti-emetica en intraveneuze rehydratie.
  • De kans dat bij een volgende zwangerschap opnieuw HG optreedt, is 15-80%.
  • Indien een volgende zwangerschap gewenst is, kan een preconceptieconsult van toegevoegde waarde zijn.