Hoeveel alcohol is te veel en waarom? Kanttekeningen bij sociaal geaccepteerd overmatig alcoholgebruik

Opinie
A. van de Wiel
A. Poppelier
W.E. van Dalen
D. van de Mheen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2463-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2466.

Alcoholgebruik is in de Nederlandse samenleving ingeburgerd en geaccepteerd, evenals in vele andere westerse landen. De consumptie laat vooral in de tweede helft van de vorige eeuw een sterke stijging zien. De laatste jaren lijkt onze samenleving in toenemende mate drinkpatronen te accepteren die uit medisch oogpunt als overmatig moeten worden geduid. Het gaat dan niet direct om ‘alcoholmisbruik’ of ‘alcoholverslaving’, zoals gedefinieerd in de DSM. Deze kennen dikwijls bijzondere achtergronden en vergen een eigen aanpak.

In dit artikel gaat het om twee los van elkaar staande, maar frequent voorkomende drinkpatronen: enerzijds een dagelijkse grote consumptie, variërend van 3 tot 8 glazen, en anderzijds het bij gelegenheden drinken van soms zeer excessieve hoeveelheden (‘binge’-drinken).

De gezondheidsaspecten van alcohol vormen al eeuwen een bron van discussie, die nog wordt versterkt door de waarneming dat er een J-vormige relatie bestaat tussen alcoholgebruik en mortaliteit…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort.

Dr.A.van de Wiel, internist.

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, Rotterdam.

Mw.A.Poppelier, student; mw.dr.D.van de Mheen, directeur onderzoek en onderwijs.

Stichting Alcoholpreventie, Utrecht.

Ir.W.E.van Dalen, socioloog-gezondheidsvoorlichter en directeur.

Contact dr.A.van de Wiel (a.wiel@meandermc.nl)

Ook interessant

Reacties