Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1518

ZonMw, het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW), heeft in april 2002 van de minister van VWS een opdrachtbrief ontvangen voor de voortzetting van het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO). Met betrekking tot dit nieuwe programma voor de jaren 2003-2006, vraagt de minister aan ZonMw de, nog nader te bepalen, financiële middelen vrijwel uitsluitend te besteden aan van tevoren benoemde onderwerpen. Bij de keuze van onderwerpen gaat ZonMw uit van het advies van het platform Health Technology Assessment (HTA) van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) uit 2001. Daarnaast krijgt ZonMw de ruimte…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties