Het verband tusschen nier, bijnier en hoogen bloeddruk in de menschelijke pathologie

Onderzoek
Weyde, van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:869-70