Het vegetatieve zenuwstelsel en buikaandoeningen

Onderzoek
Wolffensperger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1915;59:1767