Het oordeel van de jongste vergadering van het Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege en van het eerste Duitsche slachters-congres over vleeschkeuring en gemeenschappelijke slachthuizen

Onderzoek
Ali Cohen, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:206-7