Het ontstaan en de behandeling van de traumatische neuritis van den n. ulnaris

Onderzoek
Kopp, J.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2089-90