Het gebruik van richtlijnen in de tuchtrechtspraak

Een voorzittershamer geplaatst in het midden van een doolhof.
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6972
Abstract

Ze zijn er niet voor opgesteld, maar toch spelen richtlijnen geregeld een rol in tuchtrechtszaken. Hoe gaan tuchtrechters er precies mee om?

Samenvatting

Richtlijnen van de medische beroepsgroep spelen een belangrijke rol bij het bepalen en ontwikkelen van de kwaliteit van zorg en geven nadere invulling aan de algemene wettelijke bepalingen op dat gebied. Dat betekent dat richtlijnen ook een zekere juridische betekenis hebben. Richtlijnen spelen in de tuchtrechtspraak op verschillende manieren een rol. Het uitgangspunt is dat de tuchtrechter een richtlijn volgt, maar soms zijn er redenen om dat niet te doen. Daarnaast vormt tuchtrechtelijke jurisprudentie soms een inspiratiebron voor nieuwe richtlijnen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam: prof.mr J. Legemaate, gezondheidsjurist (tevens: lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)

Contact J. Legemaate (j.legemaate@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan Legemaate ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties