Het gebruik van inlandsche geneesmiddelen in den compagniestijd

Perspectief
Gijsberti Hodenpijl, A.K.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1651-4