Het gebruik van het neerslag van formol-ureum om verschillende stoffen aan te toonen

Onderzoek
Jager, L. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:680-2