Het einde der artsenstaking te Weenen
Open

Mededelingen
25-02-1922
Pinkhof