Het blijft onzeker of ovariële suppressie effectief is na chemotherapie voor mammacarcinoom

Onderzoek
D.J. van Spronsen
V.C.G. Tjan-Heijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2134

Suppressie van de ovariële functie is de oudste behandelvorm bij mammacarcinoom. In een meta-analyse van 5 trials van oudere datum werd het relatieve overlevingsvoordeel bij premenopauzale patiënten geschat op 24. Indien ook adjuvante chemotherapie wordt toegepast, is het profijt van ovariële suppressie geringer. Dit gegeven vormde de basis voor een…

Ook interessant

Reacties