Grondlegger van het Rijksvaccinatieprogramma en het RIVM

Hans Cohen

In memoriam
Joost Ruitenberg
Hans Rümke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1689

Hans H. Cohen overleed op 14 mei 2020 op 97-jarige leeftijd te Bosch en Duin. Geboren en getogen in Groningen, waar hij gymnasium deed, Geneeskunde studeerde, specialiseerde tot medisch-bacterioloog en promoveerde. In 1953 begon hij bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) in Utrecht, dat kort daarna van

wege de naoorlogse wederopbouw naar Bilthoven verhuisde. Hij ontwikkelde zich onder dr. Jip Spaander als een krachtig en visionair pionier. Aanvankelijk werkte hij op het terrein van vaccinbereiding, wat toen een kerntaak van de overheid was. Voor solide toepasbare wetenschap zocht hij intensieve samenwerking met talrijke academische onderzoekers, internationale zusterinstituten, de WHO en…

Ook interessant

Reacties