Grote rol van het beroep bij ontstaan van astma

Nieuws
Jaring S. van der Zee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6244
Download PDF

artikel

Waarom dit onderzoek?

Astma ontstaat frequent op de volwassen leeftijd. Beroepsfactoren blijken daar vaak een belangrijke rol bij te spelen. De mate waarin het beroep en de arbeidsomstandigheden bijdragen aan het ontstaan van astma is echter niet geheel duidelijk.

Onderzoeksvraag

Welke relatie bestaat er tussen het ontstaan van astma op de volwassen leeftijd en het soort beroep en risicovolle beroepsmatige blootstellingen?

Hoe werd dit onderzocht?

Bij 9488 deelnemers van een Brits geboortecohort uit 1958 werd, geblindeerd voor de aanwezigheid van astma, de volledige beroepsanamnese tot op 42-jarige leeftijd verzameld. Vervolgens werd nagegaan of er een verband bestond tussen het soort beroepen en de voor astma relevante beroepsexposities, en het ontstaan van astma op de volwassen leeftijd.

Belangrijkste resultaten

Van de 7406 deelnemers die op de kinderleeftijd nog geen astma hadden, bleek 9% wel tekenen van astma te hebben ontwikkeld op 42-jarige leeftijd. Het optreden van dit astma was gerelateerd met 18 beroepen waarvan bekend is dat ze een verhoogde kans op astma geven (onder andere boeren, kappers, drukkerijmedewerkers en schoonmakers). Verder was er een verband met blootstelling aan 5 van de 18 bekende astma-risicofactoren in het beroep (blootstelling aan meel, enzymen, schoonmaakmiddelen, metaaldamp en textiel). Circa 16% van het op volwassen leeftijd optredende astma was gerelateerd met bekende astma-inducerende blootstellingen.

Consequenties voor de praktijk

Uit dit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 1 van de 6 patiënten bij wie astma op de volwassen leeftijd ontstaat beroepsmatige blootstelling de oorzaak zou kunnen zijn. Naast de bekende allergische oorzaken voor astma blijkt ook dat blootstelling aan schoonmaakmiddelen en andere irritantia gepaard gaat met een verhoogd risico op het ontwikkelen van astma. De studie bevestigt de belangrijke bijdrage van beroepsgebonden factoren bij het ontstaan van astma.

Literatuur
  1. Ghosh RE, Cullinan P, Fishwick D, et al. Asthma and occupation in the 1958 birth cohort. Thorax. 2013;68:365-71 doi: 10.1136/thoraxjnl-2012- 202151. Medline

Auteursinformatie

Contact (j.s.vanderzee@olvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties