Gezondheidsraadadvies: te weinig kennis over ondervoeding bij ouderen
Open

Commentaar
17-01-2012
Caroline J.K. Spaaij en Daan Kromhout

Recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht getiteld ‘Ondervoeding bij ouderen’.1 Daarin staat wat er wetenschappelijk bekend is over ondervoeding bij deze populatie. Uit onderzoeken en signalen zou blijken dat een kwart van de cliënten in de gezondheidszorg ondervoed is en dat ouderen en chronisch zieken een belangrijke risicogroep vormen. Het idee is dat mensen die als ‘ondervoed’ zijn aangemerkt extra eiwit en energie nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren. Ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg doen er dan ook veel aan om eiwit-energieondervoeding vroeg te herkennen en te behandelen.

De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd de aanpak van ondervoeding bij ouderen en chronisch zieken wetenschappelijk te onderbouwen. Hoe groot is het probleem precies, wat is de beste methode om ondervoeding vast te stellen en hoe kan ondervoeding het best behandeld worden?

Voor welke beroepsgroepen is dit onderwerp relevant?

Sinds enkele jaren is de aandacht voor deze problematiek sterk toegenomen. ...