Resultaten van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie

Geïntegreerde zorg bij handeczeem

Onderzoek
Robin F. van Gils
Cécile R.L. Boot
Dirk L. Knol
Thomas Rustemeyer
Willem van Mechelen
Pieter G.M. van der Valk
J.R. (Han) Anema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5181
Abstract

Samenvatting

Doel

De effectiviteit beoordelen van geïntegreerde, transmurale multidisciplinaire zorg in vergelijking met gebruikelijke zorg voor patiënten met matig tot ernstig chronisch handeczeem na een follow-upduur van 26 weken.

Opzet

Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek.

Methode

Patiënten uit regio’s in Nederland die hun dermatoloog bezochten, ontvingen geïntegreerde zorg of gebruikelijke zorg. De geïntegreerde transmurale zorg werd verleend door een multidisciplinair team en bestond uit een combinatie van klinische en arbeidsgeneeskundige zorg, met als doel de behandeling, de kwaliteit van leven en het sociaal functioneren van de patiënt te optimaliseren. De primaire uitkomstmaat was de klinische ernst van handeczeem op basis van de ‘Hand Eczema Severity Index’ (HECSI), de secundaire uitkomstenmaten bestonden uit kwaliteit van leven, globale beoordeling van handeczeem door de patiënt, en ziekteverzuim.

Resultaten

De gemiddelde verbetering op de HECSI bedroeg 22,4 punten in de groep die geïntegreerde zorg had gekregen en 11,7 punten in de controlegroep. Het gemiddelde verschil in verbetering op de HECSI tussen beide groepen was na 26 weken 10,7 punten in het voordeel van de groep die geïntegreerde zorg had gekregen (SE: 5,3; 95%-BI: 0,3-21,1; p = 0,04). Bij geen van de andere uitkomsten werden verschillen tussen de groepen gevonden.

Conclusie

Geïntegreerde zorg verbeterde de klinische uitkomstmaten significant in vergelijking met de gebruikelijke zorg en was effectief bij het behandelen van patiënten met chronisch handeczeem.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Contact Dermatitis (2012;66:197-204) met als titel ‘The effectiveness of integrated care for patients with hand eczema: results of a randomized, controlled trial’. Afgedrukt met toestemming.

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Sociale Geneeskunde, EMGO+ Instituut: dr. R.F. van Gils, gezondheidswetenschapper; dr. C.R.L. Boot, gezondheidswetenschapper (tevens: TNO-VUmc Kenniscentrum Body@Work); prof.dr. W. van Mechelen, bedrijfsarts-epidemioloog-bewegingswetenschapper (tevens Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en TNO-VUmc Kenniscentrum Body@Work); prof.dr. J.R Anema, bedrijfs- en verzekeringsarts (tevens Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) en TNO-VUmc Kenniscentrum Body@Work).

Afd. Epidemiologie en Biostatistiek, EMGO+ Instituut: dr. D.L. Knol, statisticus.

Afd. Dermatologie: dr. T. Rustemeyer, dermatoloog.

UMC St Radboud, afd. Dermatologie, Nijmegen.

Dr. P.G.M. van der Valk, dermatoloog.

Contact prof.dr. J.R. Anema (h.anema@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5181; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd financieel ondersteund met een subsidie van ZonMw.
Aanvaard op 19 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Robin F. van Gils ICMJE-formulier
Cécile R.L. Boot ICMJE-formulier
Dirk L. Knol ICMJE-formulier
Thomas Rustemeyer ICMJE-formulier
Willem van Mechelen ICMJE-formulier
Pieter G.M. van der Valk ICMJE-formulier
J.R. (Han) Anema ICMJE-formulier
Zelfmanagement-programma voor patiënten met ulcus cruris*

Ook interessant

Reacties