Geen verband tussen niet-contraceptieve oestrogenen en myocardinfarct

Onderzoek
Vandenbroucke, J.P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1981;125:800-1