Een proactieve ethische reflectie

Foetale therapie voor het Down-syndroom

Perspectief
Guido M.W.R. de Wert
Wybo J. Dondorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D307
Abstract

Samenvatting

Prenatale screening op Down-syndroom is tot nu gericht op het mogelijk maken van een weloverwogen keuze over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. De niet-invasieve prenatale test (NIPT) op Down-syndroom biedt echter wellicht een mogelijkheid voor het toepassen van foetale neurocognitieve therapie voor het Down-syndroom (FTDS). Dierexperimenteel onderzoek in muismodellen is veelbelovend en maakt een proactieve ethische reflectie op klinische trials urgent. Deze beschouwing bevat een exploratie van de ethische aspecten van FTDS. Bezwaren op grond van onder andere het zogenoemde ‘sociale model van handicaps’ lijken niet overtuigend. FTDS strookt in beginsel met argumenten in termen van respect voor autonomie, weldoen en rechtvaardigheid. Dit laat onverlet dat een nadere analyse van de wenselijkheids- en zorgvuldigheidsvragen rond FTDS is vereist.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, afd. Metamedica, onderzoeksscholen CAPHRI en GROW, Maastricht.

Prof.dr. G.M.W.R. de Wert en dr. W.J. Dondorp, ethici.

Contact prof.dr. G. de Wert (G.deWert@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Guido M.W.R. de Wert ICMJE-formulier
Wybo J. Dondorp ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties