Flashmob-onderzoek naar beslisregel voor acuut coronair syndroom
Open

Huisarts HART Week
Onderzoek
31-10-2017
Angel M.R. Schols en Jochen W.L. Cals

Achtergrond en het waarom van de studie

In Nederland rijdt jaarlijks naar schatting 125.000 keer een ambulance met spoed naar de Eerste Harthulp omdat de huisarts bij een patiënt aan acuut coronair syndroom (ACS) denkt.1 Vanwege de mogelijk ernstige gevolgen van ACS worden veel patiënten laagdrempelig verwezen, maar de meerderheid blijkt een onschuldige aandoening te hebben. Een eenvoudige klinische beslisregel, de ‘Marburg heart score’, kan huisartsen mogelijk ondersteunen bij het uitsluiten van de diagnose ‘ACS’,2 maar toepassing hiervan in de dagelijkse huisartsenpraktijk, met een heterogene patiëntengroep, is onvoldoende onderzocht.

Veel klinische beslisregels vragen uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals ecg of cardiale biomarkers, die niet of niet altijd voorhanden zijn in de thuissituatie of huisartsenpraktijk. De Marburg-heart-score bestaat uit 5 eenvoudige items die tijdens het consult vast te stellen zijn: leeftijd, cardiovasculaire voorgeschiedenis, of de patiënt zelf aan een cardiale oorzaak denkt, of de pijn toeneemt bij inspanning en of deze niet op te wekken ...