Enterobacter cloacae-epidemie op een neonatale intensive-care-unit door gebruik van besmette thermometers

Onderzoek
L.E.A. Donkers
A.M. van Furth
W.C. van der Zwet
W.P.F. Fetter
J.J. Roord
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:643-7
Abstract

Samenvatting

In de periode december 1999-maart 2000 deed zich op de neonatale intensive-care-unit (NICU) van het Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam een epidemie voor, veroorzaakt door een multiresistente Enterobacter cloacae-stam. Zesentwintig patiënten werden geïnfecteerd of gekoloniseerd met deze stam, die resistent bleek tegen derde-generatiecefalosporinen en verminderd gevoelig voor aminoglycosiden. Bij 3 neonaten ontwikkelde zich sepsis met ernstige klinische verschijnselen; 2 van hen overleden. Genotypische typering van de Enterobacter-isolaten met geamplificeerd-fragmentlengtepolymorfisme liet zien dat het om één stam ging. Er werden maatregelen genomen om verdere verspreiding van deze stam te voorkomen: barrièreverpleging, verscherpte aandacht voor handhygiëne en cohortverpleging van gekoloniseerde patiënten. Een multidisciplinair crisisteam coördineerde de te nemen maatregelen en zorgde voor de communicatie met alle betrokkenen. Analyse van het antibioticagebruik over het jaar 1999 toonde aan dat het gebruik van derde-generatiecefalosporinen vanaf november was toegenomen. Vanwege het resistentiepatroon van de epidemische stam werd het gebruik van derde-generatiecefalosporinen in februari 2000 gestaakt. Eind februari werd de NICU tijdelijk gesloten. De epidemische E. cloacae werd aangetroffen op één digitale rectale thermometer. Patiëntgebonden gebruik van de thermometers werd geïntroduceerd, evenals wegwerphoesjes voor rectale thermometers om een mogelijke verspreidingsweg te elimineren. Daarna werd geen enkele overdracht van multiresistente E. cloacae meer waargenomen. Na overplaatsing van alle aanwezige patiënten werd de afdeling gedesinfecteerd en deze kon in maart 2000 weer in gebruik genomen worden.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: mw.ing.L.E.A. Donkers, infectiepreventieadviseur; W.C.van der Zwet, assistent-geneeskundige; mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.dr.A.M.van Furth en prof.dr.J.J.Roord, kinderartsen-infectiologen; prof.dr.W.P.F.Fetter, kinderarts-neonatoloog.

Contact mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls (denbrouckegrauls@azvu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties