Enkele opmerkingen over myxoedeem

Onderzoek
Weisfelt, W.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2715-6