Effectiviteit als criterium bij pakketbeheer

Een stethoscoop waarvan het hoorgedeelte een bulls-eye is voor darts
Patrick M.M. Bossuyt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7579
Abstract

De overheid wil de kosten van de gezondheidszorg beteugelen. Tegelijkertijd wordt het personeelstekort in de zorg steeds nijpender. Deze omstandigheden dwingen zorgverleners dagelijks om te kiezen welke zorg zij nog wel kunnen bieden, en welke niet. In de serie ‘Verdeelvraagstukken’ onderzoekt het NTvG welke rol schaarste kan of moet gaan spelen in zorg, op beleidsniveau en in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt.

Samenvatting

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is effectiviteit een van de pakketcriteria. Het College voor zorgverzekeringen, later opgevolgd door Zorginstituut Nederland, werkte dat criterium uit: bij het beoordelen of zorg beantwoordt aan de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’ hanteert het de principes van evidencebased geneeskunde. In de voorbije jaren hebben meerdere organisaties opgeroepen tot het structureel evalueren van zorg en het verwijderen van niet-effectieve zorg uit het pakket. Ook in het vorig jaar gesloten Integraal Zorgakkoord is dat voornemen terug te vinden.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, afd. Epidemiology & Data Science: prof.dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

Contact P.M.M. Bossuyt (p.m.bossuyt@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Patrick M.M. Bossuyt ICMJE-formulier
Verdeelvraagstukken in de spreekkamer
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties