Eene statistische bijdrage over het carcinoma mammae

Hanlo, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:520-3