Een zuigeling met huidafwijkingen in het gelaat

Wat is de diagnose?
Floor G. Kerstens
Henk A. Martens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5220
Abstract

Casus

Een 42-jarige vrouw werd verwezen naar de polikliniek Reumatologie vanwege het vermoeden van systemische lupus erythematodes (SLE). De dermatoloog had 14 jaar geleden subacute cutane lupus erythematodes bij haar vastgesteld. In de jaren daarna had zij pericarditis gehad en een zonlichtallergie ontwikkeld. In het bloed werden antinucleaire antistoffen en anti-SSA- en anti-SSB-antistoffen. Op basis van het klinisch beeld en de bloeduitslagen stelden wij de diagnose ‘SLE’. De zwangerschapsanamnese vermeldde geen bijzonderheden. Patiënte meldde wel dat haar dochter geboren was met huidvlekken op het gelaat, waarvan niemand destijds wist wat het was. Het kind was verder gezond en de huidvlekken…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Reumatische Ziekten, Nijmegen: F.G. Kerstens, MSc, aios reumatologie. Sint Maartenskliniek, afd. Reumatologie, Nijmegen: dr. H.A. Martens, reumatoloog.

Contact F.G. Kerstens (floor.kerstens@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Floor G. Kerstens ICMJE-formulier
Henk A. Martens ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties