Een vrouw met een tumor in de lies
Open

Diagnose in beeld
15-01-2009
Eduard L.A.R. Mutsaerts en Diederik A. Vergroesen

Casus

Een 71-jarige vrouw presenteerde zich bij de huisarts met een pijnlijke zwelling in de rechter lies. De zwelling nam niet in omvang toe bij intra-abdominale drukverhoging. Onderzoek toonde een pulserende zwelling van 3 cm waarover een souffle werd gehoord. Omdat werd gedacht aan een aneurysma arteriae femoralis volgde verwijzing naar een vaatchirurg. Bij echografie, CT-angiografie en MRI werden aanwijzingen gezien voor een wekedelensarcoom. Histologisch onderzoek van een biopt en kweken op micro-organismen, waaronder een tuberculosekweek, gaven geen uitsluitsel. Hernieuwde MRI, specifiek van het verdachte gebied, toonde een beeld van monoartritis dat paste bij coxartrose (figuur). De verklaring die voor de zwelling in de lies werd gegeven, was dat de coxartrose een toename had veroorzaakt van synoviaal vocht in de bursa iliopsoas (bursa iliopectinea), die in verbinding kan staan met het gewrichtskapsel; dat is het geval bij tot 40% van de volwassenen met een heupaandoening. Door de nauwe relatie van de bursa en de A. femoralis ontstonden er voortgeleide souffles, passend bij een pre-existent vaatlijden, en pulsaties. Pati√ęnte kreeg een totale heupprothese, waarna de zwelling en de pijn verdwenen. Bij een palpabele massa in de regio van de bursa iliopsoas moet coxartrose naast aneurysma arteriae femoralis en hernia femoralis in de differentiaaldiagnose staan.

Diagnose

Coxartrose met zwelling van de bursa iliopsoas.