Een onderzoek naar de doodsoorzaak bij 200 levenloos aangegeven kinderen te Rotterdam

Onderzoek
Berge, B.S. ten en Linthorst, G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1949;93:553-60