Een kunstgreep om stijfheid van de knie door een gipsverband te voorkomen

Onderzoek
Boks, D.B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2702