Een geval van vergiftiging na het gebruik van citras ferricus et citras chinini

Klinische praktijk
Levié
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1872;16:418-23