Een geval van pseudo-essentiëele haematurie

Klinische praktijk
Dorst, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1902;46:409-15