Een geval van omentopexie bij portale stuwing

Klinische praktijk
Crobach, J.L.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:1003-7