Een geval van melaena neonatorum door bemoeilijkte poortader-circulatie?

Klinische praktijk
Ploeg, B.S. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1643-4