Een geval van fibreuze peesscheede-ontsteking met vernauwing van die scheede, in de omgeving van den proccessus styloideus radii
Open

Casuïstiek
17-03-1912
Eykel, R.N.M.