Een geval van doorscheuring van een zeer korte navelstreng

Klinische praktijk
Berg, J.A.H. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:922-3