Een familiaire vorm van tubereuse sclérose

Onderzoek
Bouwdijk Bastiaanse, F.S. van en Landsteiner, K.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:248-57