Een divertikel in de flexura duodeno-jejunalis

Onderzoek
Orbaan, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:516-21