Is ductoscopie bij pathologische tepeluitvloed zinvol gebleken?

Ductoscopie beeld
Seher Makineli
Mando D. Filipe
Paul J. van Diest
Menno R. Vriens
Arjen J. Witkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7051
Abstract

Samenvatting

Pathologische tepeluitvloed is spontane, unilaterale (bloederige of heldere) tepeluitvloed uit een enkele melkgang. Bij 5-10% van de patiënten met pathologische tepeluitvloed is er sprake van een onderliggende (pre)maligniteit; bij de meeste patiënten is een benigne intraductale afwijking direct achter de tepel de oorzaak. Bij intraductale afwijkingen direct achter de tepel worden bij mammografisch en echografisch onderzoek vaak geen afwijkingen gezien, waardoor een diagnostische operatieve ingreep nodig is. Bij zo’n ingreep wordt de aangedane melkgang (microdochectomie) of het weefsel direct achter de tepel (conusexcisie) verwijderd. Ductoscopie is een micro-endoscopische procedure die wordt uitgevoerd onder lokale verdoving, waarbij de melkgangen via de tepelopening in beeld kunnen worden gebracht. In 2013 beschreven wij deze techniek in het NTvG als nieuwe methode om intraductale afwijkingen op te sporen en te verwijderen, die een mogelijk alternatief biedt voor een klassieke operatie onder narcose. In het huidige artikel beschrijven wij welke plek ductoscopie heeft ingenomen. In ons onderzoek naar de techniek hebben wij aangetoond dat door ductoscopie aan de diagnostiek van pathologische tepeluitvloed toe te voegen bij twee derde van de vrouwen een operatie voorkomen kan worden. Ductoscopie is inmiddels opgenomen in de richtlijn ‘Borstkanker’.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Oncologische Chirurgie: drs. S. Makineli, arts-onderzoeker; dr. M.D. Filipe, postdoctoraal onderzoeker en klinisch epidemioloog; prof.dr. M.R. Vriens en dr. A. J. Witkamp, oncologisch chirurgen. Afd. Pathologie: prof.dr. P.J. van Diest, patholoog.

Contact A.J. Witkamp (a.j.witkamp@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dit artikel is onderdeel van een project dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en KWF Kankerbestrijding. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Seher Makineli ICMJE-formulier
Mando D. Filipe ICMJE-formulier
Paul J. van Diest ICMJE-formulier
Menno R. Vriens ICMJE-formulier
Arjen J. Witkamp ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties