Nuttig en veilig, maar niet zonder valkuilen

Dubbelblinde voedselprovocaties in een algemeen ziekenhuis

Onderzoek
Cirsten J. Oole-Groen
Paul L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5834
Abstract

Samenvatting

Doel

De resultaten beschrijven van dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocaties (DBPGVP’s) voor koemelk, kippenei, soja, pinda en hazelnoot in een algemeen ziekenhuis.

Opzet

Retrospectief statusonderzoek.

Methode

De voedselprovocatietests werden uitgevoerd in de periode januari 2006-juni 2011 bij kinderen van 0-18 jaar tijdens 2 dagopnames met 1 week ertussen. De tests werden dubbelblind uitgevoerd volgens een gestandaardiseerd protocol en gevalideerde recepten.

Resultaten

Er waren 234 voedselprovocaties uitgevoerd met koemelk (160), pinda (35), kippenei (21), hazelnoot (11) en soja (7). De DBPGVP was in twee derde van de gevallen negatief (koemelk: 57,5%; pinda: 40,0%; kippenei: 66,7%; hazelnoot: 90,9%; soja: 100%). Er waren geen patiëntkenmerken die statistisch significant samenhingen met een positieve DBPGVP, met uitzondering van anamnestische klachten uit 3 verschillende orgaangebieden (p = 0,007). Bij 2 kinderen (0,9%) trad een ernstige systemische allergische reactie op. Bij 29,3% van de provocaties met placebo traden verschijnselen op. Bij een vijfde van de kinderen met een negatieve test (30/137) ontstonden klachten na herintroductie; deze waren meestal (66,7%) passagère. Van de 85 tests die door de behandelend arts als ‘positief’ waren afgegeven, waren er 19 (22,4%) fout-positief, dat wil zeggen: niet positief volgens vooraf vastgestelde criteria; een fout-positieve uitslag trad vooral op bij vage en aspecifieke verschijnselen.

Conclusie

De DBPGVP kan veilig in een algemeen ziekenhuis worden uitgevoerd voor verschillende voedselallergenen. De uitslag is meestal negatief, behalve voor pinda. Het optreden van vage aspecifieke klachten tijdens de DBPGVP kan de interpretatie van de test bemoeilijken en resulteren in fout-positieve uitslagen.

Auteursinformatie

Isala klinieken, Amalia kinderafdeling, Zwolle.

Contact prof.dr. P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Cirsten J. Oole-Groen ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties