Draken
Open

Redactioneel
30-07-2020
Pieter van Eijsden

Er was eens een naïeve assistent die een CT-scan met contrast wilde maken bij een jonge vrouw met een hersenabces. De arme vrouw kwam onverrichter zake terug met de raadselachtige boodschap dat ‘haar nierfunctie niet bekend was’. Op zoek naar antwoorden ontdekte de jonge dokter dat contrastmiddel in theorie schadelijk kan zijn bij ‘mensen met een heel slechte nierfunctie’, waardoor de raad van wijzen had bepaald dat het alleen nog gegeven mocht worden aan ‘patiënten met een bewezen goede nierfunctie’. In het holst van de nacht tapte de assistent bloed af bij de ernstig zieke vrouw, om vast te stellen dat zij prachtige nieren had. Hij kreeg zijn scan, draineerde net op tijd het abces, en zij leefde nog lang en gelukkig.

Niet lang daarna werd het land bezocht door het grote boze EPD dat iedereen dreigend vragen stelde over nierfuncties. De assistent bleef naïef, en vooral een beetje lui, en zei steeds vaker dat iemand goede nieren had terwijl dat niet gemeten was! Maar het EPD was achterdochtig en ging zelf op zoek naar bloeduitslagen. En zo ging het van kwaad tot erger. Het land zuchtte onder eGFR’s en prehydratiepoli’s. Er verschenen pamfletten van onruststokers vol getalletjes die zouden bewijzen dat dit allemaal niet nodig was, maar de raad van wijzen luisterde niet. Tot zij op een dag ontdekten dat het allemaal toch niet nodig was. En toen leefde iedereen nog lang en gelukkig, en keek men liever niet terug (D5108). Einde.

Deze sprookjes waarschuwen ons dat een goedbedoeld ideetje kan uitgroeien tot een monster. Dat gebeurt doordat overal in de gezondheidszorg mensen werken die protocollen en systemen laten conformeren aan duizenden richtlijnen, en daarbij nog iets roomser zijn dan de paus. En wij blijven die draken voeden, in de hoop met rust gelaten te worden. Maar draken groeien daardoor alleen maar groter.

Ook nascholing is zo’n sympathiek idee dat ertoe geleid heeft dat we zijn verworden tot puntenschrapers die ronddolen in een woud van cursusjes, toetsen en lunches, waar farmabandieten en belangenverstrengelaars op de loer liggen (D5341). Ook hier zijn we op zoek naar witte ridders; paard optioneel.

p.vaneijsden@ntvg.nl