Dioxy-diamido-arsenobenzol bij framboesia tropica

Onderzoek
Flu, P.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:1654-8